Strykningsterapi

Strykningsterapi

Grundenergi & livskraft

Denna behandlingsform används för människor som ligger lågt i vitalitet, t ex utbrändhet eller långvariga kroniska tillstånd. Med den här behandlingsformen byggs först grundenergin och livskraften upp med en speciell teknik på fot och underben, som följer akupunkturens grundtänkande när det gäller energiflöde i meridianerna. Metoden gör att människor hämtar sig förvånansvärt snabbt.

 

Pris: 750 kr

 

Boka här >>