Zonterapi

        Zonterapi / Reflexologi

Aktivera självläkning

Reflexologi är det internationella namnet på Zonterapi. Reflexologi / zonterapi grundar sig på principen att det finns zoner eller reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen. Om det finns en obalans eller överbelastning i en kroppsdel visar det sig i reflexzonen som smärta. De områden som smärtar stimuleras, masseras med händer eller zonstavar för att öka cirkulationen och aktivera människans fantastiska naturliga självläkningsförmåga. Nervretningarna från zon till kroppsdel löser blockeringar, blodcirkulationen ökar vilket gör att gifter och slaggprodukter rensas ut

 

Effektiv behandlingsmetod

Reflexologi är en effektiv behandlingsmetod som sätter igång någon form av förändringsprocess, fysisk, mental eller känslomässig. De flesta upplever snabbt ett förbättrat allmäntillstånd. Reflexologi balanserar kroppsystemen och ger djup och total avslappning som är en förutsättning för att kroppen ska kunna återhämta sig...

 

Bort med krämpor

Under en behandling kan reflexologin vidröra uppemot 7000 nervändar enbart i fötterna. När kroppen tillåts göra sig av med sina krämpor på egen hand klingar besvären av på naturlig väg.

En riktigt utförd behandling kan aldrig skada patienten. Reflexologin används alltmer i friskvården som förebyggande behandling.

 

Resultat

Man söker sig inte till en reflexologi i första hand för att få en skön stund, utan för att man vill ha resultat, en förändring, förbättring på något sätt. Klienterna brukar säga att det känns gott ont när man masserar reflexzonerna som smärtar.

 

Pris: 750kr

Klippkort 5 ggr 3500 kr betalas in för alla behandlingar direkt. (giltigt 1 år)

Klippkort 10 ggr 7000 kr betalas in för alla behandlingar direkt. (giltigt 1 år)